Har du hört talas om EDI? Det står för Electronic Data Interchange och det är en standard för utbyte av information som sker mellan företags IT-system. Detta system har man använt sedan 1980-talet. Det kan bland annat används för att skicka fakturor på elektronisk väg. Med ett EDI system går det även att skicka orderbekräftelser, lagersaldon med mera. Idag är det ju så att många företag, de vill kunna automatisera olika processer, så som order, inköp och ekonomiprocesser. Det för att på ett bra sätt kunna få en effektivare administration. Det kan då vara smart att välja en flexibel EDI-lösning,

Idag är det inte ovanligt att det hos de allra flesta företag och organisationer redan finns olika processer för att kunna hantera fakturor eller orderflöden. Det är rätt smart att samla allt i ett enda system. Det för att kunna få en bättre överblick över alla transaktioner samt för att även minska ledtider samt för att göra orderhanteringen enklare.

Smart satsa på en bra EDI lösning

Visst finns det en del utmaningar med att satsa på digitaliserade processer. Bland annat vill man ju att de alla olika systemen ska kunna kommunicera med varandra. Dels internt men även gärna med andra aktörer, leverantörer och kunder. Sedan är det inte ovanligt att stora kunder anser att man bör ha system som är en standard. Har man då som företag redan lagt ner en massa pengar på sina system, så vill man inte gärna anpassa om dem. Det man då kan göra istället, det är att implementera en flexibel EDI-lösning. Den går ofta enkelt att bygga ut samt även att integrera med andra system. Det krävs ofta inte en stor investering för att göra det. Men det beror så klar lite på vad för typ av EDI system eller EDI-lösning man väljer att använda.

EDI är även smart när det handlar om att sända fakturor. Ofta är det som så att en e-faktura, det är just en EDI faktura. Om ett företag skickar en EDI-faktura, så innebär det att all information förs över till en mottagare/kund. Det i ett bra format, som går att utläsa i bådas IT-system. Det är ofta bra enklare att använda EDI faktura, än att satsa på PDF-fakturor. Det ger ett snabbare och effektivare arbete administrativt sett. Det minskar även risken för att något blir fel med fakturorna.

EDI med Tabellae

Det finns ett företag du kan vända dig till för att få en bra EDI lösning och det är Tabellae. De är en EDI leverantör som är både snabb och kostnadseffektiv. Med en bra EDI lösning kan du och ditt företag få ett bra system för att utbyta olika affärsdokument på elektroniskt vis. Det som Tabellae kan erbjuda, det kallas för Lasernet. Den kan bland annat fungera som en bra EDI lösning för dig och ditt företag. Det gör att du inte behöver välja ett fristående EDI system, eftersom att med Tabellae och deras Lasernet Output Management-lösning får du en bra EDI leverantör.

Vad är ett EDI system?